top of page

Gruppe

Öffentlich·54 Mitglieder

O Mene Bagli Men Ona Bagli


LINK >>> https://urlin.us/2tkUcP

Burada mantle hücreli lenfoma tanısı ile R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon) kemoimmünoterapisi ile tedavi edilen ve muhtemelen Leuconostoc cinsi etkene bağlı pürülan menenjit gelişen 64 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Hastanın rituksimab tedavisinin olası komplikasyonlarından biri olan ağır hipogammaglobulinemisi bulunmakta olup, bildiğimiz kadarı ile ve mevcut tıbbi literatürün taranması sonrasında, olgumuz R-CHOP protokolü ile tedavi sonrası Leuconostoc cinsi etkene bağlı pürülan menejit gelişen mantle hücreli lenfoma tanılı ilk hastadır. Pürülan menenjit tanısı klinik bulgular, laboratuvar ve beyin-omurilik sıvısının sitolojik bulguları ve Leuconostoc izole ettiğimiz kan kültürünü temel alıyordu. Hasta meropenem tedavisi ile tamamen iyileşti. 59ce067264


https://www.cissbigdata.org/group/trial-group/discussion/68e0fc84-b967-4059-aaca-12600a0f1bc6

Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können Sie sich mit anderen M...
Gruppenseite: Groups_SingleGroup
bottom of page